Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Województwo Małopolskie wspiera 30 kilometr

Niespełna miesiąc od otwarcia galerii „30 kilometr”, do którego doszło podczas nocy muzeów wiemy już, że jesienią realizować będzie projekt przybliżający sztukę współczesną m.in. poprzez wykłady, warsztaty tematyczne i wiele innych form “30 km. Kierunek. Przestrzeń dla Sztuki” to projekt, który otrzymał dofinansowanie Województwa Małopolskiego w ramach rozstrzygniętego w minionym tygodniu drugiego naboru konkursu na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury Mecenat Małopolski.

Projekt będzie realizowany w ramach galerii „30 kilometr”, działającej w strukturach Myślenickiego Towarzystwa Kultury.

– Chcemy, by podczas trwania projektu Myślenice stały się miastem – przestrzenią artystycznego eksperymentu realizowanego zarówno przez artystów, jak i wspartych ich doświadczeniem mieszkańców, którzy zechcą w nim uczestniczyć – mówi Natalia Nowacka sprawująca opiekę merytoryczną nad galerią, zarówno autorka i koordynatorka projektu.

Tematem realizowanego projektu są zagadnienia z obszaru dotąd niemal nieobecnego w ofercie wystawienniczej innych, myślenickich instytucji kultury: instalacja, obiekt artystyczny, design i interwencja. Pozyskane przez Myślenickie Towarzystwo Kultury środki pozwolą na zrealizowanie wystaw wspartych wykładami, tematycznych warsztatów z artystami dla młodzieży i dorosłych z zakresu wspominanych już obszarów sztuki dla których szczególnie ważny jest aspekt przestrzeni.

Projekt zakłada, że galeria będzie jedynie zapleczem, a realizacje będą obecne w przestrzeni miasta.

– Program galerii, pomyślanej jako swego rodzaju zaplecze dla odbioru nieszablonowych działań artystów zakładał od początku udział odbiorców w działaniach podejmowanych przez zapraszanych przez galerię artystów – dodaje Piotr Szewczyk, prezes MTK.

Nowa galeria znajduje się na parterze położonej w rynku Kamienicy Obońskich (dawniej budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej) swoją siedzibę mają w niej również Uniwersytet Trzeciego Wieku, Myślenickie Towarzystwo Historyczne oraz Warsztat Twórczy MTK.

Skip to content