Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Formularz danych osobowych członków Zespołu

Szanowni Państwo,

Rodzice i opiekunowie najmłodszych członków Zespołu w grupach: Poleczka, Krakowiaczek, Mazurek, Kujawiak i Obertasy

Bardzo proszę o wypełnienie on-line formularza danych osobowych (nie ma konieczności jego wydruku). Zebrane dane pomogą usprawnić różne kwestie organizacyjne, w tym również publikowanie informacji o płatnościach. Oczywiście wszystkie działania będą prowadzone w sposób zgodny z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Z-ca Dyrektora Zespołu

Kamil Kozieł

Hej kolęda, kolęda – kolędowanie online

Hej kolęda, kolęda to wydarzenie online zrealizowane w oparciu o dorobek artystyczny Zespołu. Podczas trwającego niespełna 20 minut programu możemy usłyszeć kolędy w wykonaniu najmłodszych artystów oraz chórzystów z Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Popularne kolędy i pastorałki – także te w nietypowej aranżacji wybrzmią w ostatnich dniach pory kolędniczej.

Pomysłodawcami wydarzenia są Karolina Druzgała-Pawlak i Tomasz Pawlak. Scenografię przygotowała Natalia Nowacka. Zaś nad przygotowaniem wokalnym pracowali Małgorzata Wątor i Marek Kluza. Za sprawy organizacyjne odpowiadał Kamil Kozieł.
– To nie był łatwy w realizacji projekt, zwłaszcza w kontekście panującej pandemii. Chcieliśmy zadbać o bezpieczeństwo naszych artystów, a jednocześnie przygotować ciekawy format online – mówi Piotr Szewczyk, dyrektor Zespołu.
Partnerami nagrania było Miasto i Gmina Myślenice oraz Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu.
***
Wydarzenie można obejrzeć TUTAJ

Informacja o zajęciach w tyg. 25-29.01.2021 – aktualizacja !

Szanowni Państwo,

W dniach 26-27.01 w MOKiS będą prowadzone prace instalacyjne sieci elektrycznej. W związku z tym wtorkowe zajęcia Krakowiaczka zostają odwołane.

Zajęcia w poniedziałek 25.01 dla Obertasów, chóru i baletu będą prowadzone bez zmian.

Zajęcia w czwartek 28.01 o stałej porze  dla Mazurka i Kujawiaka na chwilę obecną będą normalnie, natomiast jeżeli ww prace przedłużą się to niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy ( dla pewności proszę w środę po południu sprawdzić stronę internetową lub facebooka).

Zajęcia w piątek 29.01 dla Obertasów, chóru i baletu na chwilę obecną bez zmian.

Nagranie prezentacji on-line – 22.01 i 23.01

Szanowni Państwo,

W dniach 22 i 23 stycznia zaplanowane są zajęcia, na których CAŁY ZESPÓŁ zostanie nagrany do pierwszej prezentacji on-line ( kolędy). Nagranie zostanie wyemitowane w ostatnich dniach okresu świątecznego.

»

Mała Ziemia Myślenicka – informacja dla Poleczki, Krakowiaczka, Mazurka

Szanowni Państwo,

Sytuacja epidemiologiczna naszego kraju wywołała sporo zamieszania w działalności zespołów ludowych. Nasze plany z początku roku 2020 o przeniesieniu grup we wrześniu ubiegłego roku nie zostały zrealizowane i odroczone do stycznia lub września 2021.

»

Oświadczenie COVID dla uczestników zajęć

Każdy pełnoletni członek zespołu lub rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego członka Zespołu, który chce wziąć udział w stacjonarnych zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka” zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia i przekazania go instruktorowi na pierwszych zajęciach.

Oświadczenie COVID uczestnika zajęć ZM

Regulacje sanitarne obowiązujące w MOKiS Myślenice – rozdział IV i VI

Najważniejsze zasady zajęć ZM:

  • Wszystkie zajęcia odbywają się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.
  • Wejście do budynku i wyjście drzwiami głównymi.
  • Obowiązkowa osłona ust i nosa przez instruktorów w trakcie i pomiędzy zajęciami.
  • Obowiązkowa osłona ust i nosa przez uczestników (poza zajęciami).
  • Dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku.
  • Dezynfekcja/mycie rąk po zakończeniu zajęć.