Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Mała Ziemia Myślenicka – informacja dla Poleczki, Krakowiaczka, Mazurka

Szanowni Państwo,

Sytuacja epidemiologiczna naszego kraju wywołała sporo zamieszania w działalności zespołów ludowych. Nasze plany z początku roku 2020 o przeniesieniu grup we wrześniu ubiegłego roku nie zostały zrealizowane i odroczone do stycznia lub września 2021.

»

Oświadczenie COVID dla uczestników zajęć

Każdy pełnoletni członek zespołu lub rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego członka Zespołu, który chce wziąć udział w stacjonarnych zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka” zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia i przekazania go instruktorowi na pierwszych zajęciach.

Oświadczenie COVID uczestnika zajęć ZM

Regulacje sanitarne obowiązujące w MOKiS Myślenice – rozdział IV i VI

Najważniejsze zasady zajęć ZM:

 • Wszystkie zajęcia odbywają się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.
 • Wejście do budynku i wyjście drzwiami głównymi.
 • Obowiązkowa osłona ust i nosa przez instruktorów w trakcie i pomiędzy zajęciami.
 • Obowiązkowa osłona ust i nosa przez uczestników (poza zajęciami).
 • Dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku.
 • Dezynfekcja/mycie rąk po zakończeniu zajęć.

Wznowienie zajęć Zespołu od 08.01.2021

Szanowni Państwo,
Po ocenie możliwości organizacyjnych zdecydowaliśmy, że w najbliższy piątek 08.01.2021. ruszamy z zajęciami stacjonarnymi ZPiT Ziemia Myślenicka .
Próby odbywać się będą w ramach przygotowań do planowanego wydarzenia online i emisji filmów z programem Zespołu.

»

Formularz danych osobowych członków Zespołu

Szanowni Państwo,

Rodzice i opiekunowie najmłodszych członków Zespołu w grupach: Poleczka, Krakowiaczek, Mazurek, Kujawiak i Obertasy

Bardzo proszę o wypełnienie on-line formularza danych osobowych (nie ma konieczności jego wydruku). Zebrane dane pomogą usprawnić różne kwestie organizacyjne, w tym również publikowanie informacji o płatnościach. Oczywiście wszystkie działania będą prowadzone w sposób zgodny z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

 

Z-ca Dyrektora Zespołu

Kamil Kozieł

Zajęcia zdalne dla grupy Mazurek i Kujawiak (3.12.2020 – nie ma zajęć)

Zajęcia zdalne dla Mazurka i Kujawiaka są prowadzone z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Pierwsze zajęcia odbyły się 19.11.2020

Link do utworzonego zespołu pn. Mała ZM Kujawiak i Mazurek znajduje się tutaj. Do Zespołu zostały przypisane wszystkie osoby należące do tych grup z adresami mailowymi przesłanymi przed pierwszymi zajęciami. Jeżeli ktoś  z jakiegoś powodu nie uczestniczył w pierwszych zajęciach i nie przesłał do Pana Kamila informacji z adresem mailowym może to jeszcze zrobić. Zmianę adresu mailowego również należy zgłosić do Pana Kamila.

»

Opłaty za zajęcia w czasie zawieszenia

Szanowni Państwo,

mimo tego, iż zajęcia się nie odbywają to nasza kadra cały czas intensywnie pracuje: przygotowuje nowe choreografie, opracowania muzyczne, różne działania artystyczne. Planujemy przyszłe widowiska, odnawiamy stroje – jednym słowem wciąż pracujemy tak jak to było w czasie wiosennego zawieszenia zajęć. Pracujemy dla Was, bo przecież wierzymy, że już niebawem spotkamy się na sali baletowej.  Zespół nie przepadł w próżno i wciąż ma swoje stałe koszty, dlatego mimo tego iż nie spotykamy się na zajęciach stacjonarnych zwracamy się z prośbą o wpłaty połowy czesnego licząc od listopada. To pozwoli nam przetrwać te trudne chwile i wrócić do pracy artystycznej. Nasza prośbą podyktowana jest troską o przyszłość Zespołu. Państwa wpłaty, to solidarność z Zespołem, który od 35 lat trwa nieprzerwanie wspierając polską kulturę a od kilkunastu lat działa wzmocniony w szczególny sposób przez najmłodsze pokolenia. 

Bądźcie z nami i mimo odwołanych zajęć liczymy na Wasze wsparcie. Dziękujemy!

Podsumowanie:

 • wrzesień i październik – 100% czesnego
 • listopad, grudzień, styczeń – 50% czesnego
 • wpłaty dokonane z wyprzedzeniem zostaną odpowiednio przesunięte na kolejne miesiące
 • wpłat można dokonać łącznie za kilka miesięcy, jednym przelewem
 • informacja o zaległościach zostanie przesłana smsem
 • wpłaty 09-12.2020 prosimy uzupełnić do 20 grudnia 2020.

Dyrekcja i pracownicy Zespołu

Wypełnij formularz danych osobowych członka Zespołu.