Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Formy aktywności

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”

Reprezentacyjny Folklorystyczny Zespół Miasta i Gminy Myślenice – Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” działa w ramach Myślenickiego Towarzystwa Kultury od 2011 roku. Patronat nad Zespołem i główny mecenat finansowy sprawuje Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach. Zespół skupia w swoich szeregach dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby studiujące i pracujące. Tę artystyczną formację tworzy dziewięć sekcji: reprezentacyjna,  chóralna (wokalno taneczna), młodzieżowa, instrumentalna (dorosła kapela ludowa oraz kapela młodzieżowa), dziecięca (grupa Poleczka, Krakowiaczek, Mazurek i Kujawiak).

»

Galeria 30 kilometr

30 km to miejsce dedykowane działaniom wizualnym w Myślenicach. Instytucja wystawiennicza, efemeryczna galeria, wspierająca swoich odbiorców kompetentnym komentarzem i możliwością doświadczania warsztatowo często trudnych zagadnień związanych ze sztuką współczesną. Przestrzeń wymiany idei, informacji, wiedzy i umiejętności. »

Myślenickie Towarzystwo Historyczne

Myślenickie Towarzystwo Historyczne, działa w ramach Myślenickiego Towarzystwa Kultury. Celem MTH jest popularyzacja historii w jej lokalnym wymiarze. Badacze chcą uniknąć odwołań do bieżącej polityki, a koncentrować się na odkrywaniu nowych obszarów zainteresowania. W ten sposób chcą wzbudzić w lokalnym społeczeństwie poczucie identyfikacji i tożsamości z regionem.Formuła działania ma być innowacyjna, wykorzystująca dostępne formy multimedialne, happeningowe, itp. Historia nie ma być równoznaczna z nudną książką, a z jej autentycznym przeżywaniem np. podczas wypraw „klubu młodych odkrywców”, wirtualnych spacerów, wypraw terenowych, itp. Szefem sekcji jest Marek Stoszek, który wespół z członkami MTH kreuje program tej części działalności Myślenickiego Towarzystwa Kultury.

»

Uniwerstyet Trzeciego Wieku

W październiku 2011 roku ruszył pierwszy rok nauki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Myślenicach. W mieście powstał nowy ruch na rzecz edukacji, kształcenia i animacji życia osób starszych. To pierwsza taka inicjatywa na terenie Powiatu Myślenickiego. W chwili obecnej na uczelni studiuje w sumie ponad 100 seniorów.  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach powstał z inicjatywy samych seniorów. Opiekę merytoryczną nad UTW sprawuje Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, patronat naukowy: prof. Michał Śliwa, natomiast opiekunem naukowym jest dr Antonina Sebesta z instytutu filozofii i socjologii UP.

»

Myślenicka Grupa Fotograficzna

Na początku obecnego tysiąclecia na internetowej stronie myślenickiego Urzędu Miasta i Gminy był miniportal, gdzie każdy fotografujący mógł zaprezentować swoje prace. Również na innych portalach pojawiali się myśleniccy fotograficy. Na myślenickim forum dyskusyjnym ktoś wpadł na pomysł aby zorganizować grupę lokalnych „fotomaniaków”.I udało się. „…Wszystko zaczęło się od nieformalnych spotkań pasjonatów fotografii w myślenickiej kawiarni „U Jędrusia”. Grupka zapaleńców najpierw zamawiała herbatę, potem uruchamiała laptopa…” jak opisuje Dziennik Polski z dnia 3.12.2005 r.

»

Myślenicka Grupa Literacka Tilia

Myślenicka Grupa Literacka Tlila powstała w murach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach 13 września 2002 roku z inicjatywy Teresy Nalepy – dyrektor biblioteki oraz poetów: Piotra Oprzędka, Piotra Ślusarczyka i Macieja Skowronka. Pierwszy skład grupy tworzyli: Piotr Oprzędek, Piotr Ślusarczyk, Maciej Skowronek, Inga Malina, Antonina Sebesta, Jadwiga Malina, Marta Żarska,
Danuta Kaczmarek–Nowacka, Jolanta Szymska Wiercioch, Krzysztof Noga. W kolejnych latach dołączyli do nas Justyna Trembecka, Sławomir Hapoński, Elżbieta Guśpiel, Aneta Żądło – Michalak. Na działalność grupy składają się przede wszystkim  spotkania autorskie i wieczory poezji organizowane na terenie miasta Myślenice, ale  także innych miejscowości na terenie województwa małopolskiego oraz wszelkiego rodzaju działania mające na celu propagowanie i przybliżanie dzieciom, młodzieży i całemu społeczeństwu poezji.

»

Skip to content