Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Projekty

Lokalne Partnerstwa PAFW

kalejdoskopPROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI. Kalejdoskop partnerstwa to nowy projekt, w którym jednym z inicjatorów jest Myślenickie Towarzystwo Kultury. Celem projektu jest skoordynowanie działań podmiotów III sektora i stworzenie narzędzi służących dobru wspólnemu, które pozwolą na: wzmocnienie partnerów, zwiększenie widoczności ich działań, lepszą współpracę i komunikację różnych grup działających na rzecz lokalnych środowisk.
W pierwszej kolejności “Kalejdoskop partnerstwa” kierujemy do grup i organizacji oraz instytucji działających na terenie gmin Myślenice i Dobczyce. Kolejną grupą odbiorców są mieszkańcy, którzy dzięki zintegrowanemu kalendarzowi wydarzeń będą informowani o imprezach odbywających się na terenie obu gmin.

Więcej informacji o kalejdoskopie można znaleźć na stronie lidera projektu – Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności Arts oraz na facebook’u.

O powstaniu styczniowym w Myślenicach

PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI. Myślenickie Towarzystwo Historyczne działające w ramach MTK rozpoczęło realizację projektu polegającego na zorganizowanych obchodów 150-lecia powstania styczniowego. Projekt „O Powstaniu Styczniowym dla Mieszkańców Myślenic słowem, muzyką, obrazem” obejmuje szereg zróżnicowanych imprez poprzez już zorganizowane montaże słowno-poetyckie, wykład Jarosława Pietrzaka, warsztaty plastyczne, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej. »

Myślenickie Mapowanie Miasta

PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI. Celem realizacji projektu będzie stworzenie osobistej, multimedialnej mapy miasta uczestników projektu i osadzenie jej poprzez użycie kodów QR w przestrzeni Myślenic. Uczestnikami projektu będzie młodzież z terenu Powiatu Myślenickiego, ucząca się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Myślenic. By osiągnąć stawiany sobie cel, spośród 150 uczestników warsztatów dotyczących sztuki współczesnej (site specific) wyłonimy grupę ok. 30 najbardziej zaangażowanych osób, które zadeklarują chęć pracy w obszarze dokumentowania istotnych dla siebie miejsc w Myślenicach. »

Folklor bez granic. Małopolska jest trendy

PROJEKT ZREALIZOWANY. Głównym celem tego działania był udział Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy Myślenice – Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” w Międzynarodowym Festiwalu Tydzień Kultury Beskidzkiej i cykl 10 koncertów, spotkań i warsztatów promocyjnych regionów Małopolski. Ponadto zrealizowaliśmy działania z zakresu prezentacji dorobku małopolskiej kultury ludowej i udział polskich twórców w kluczowym międzynarodowym przedsięwzięciu artystycznym o charakterze i zasięgu międzynarodowym. »

Nie wstydź się kultury! Małopolski folklor: możesz być dumny!

PROJEKT ZREALIZOWANY. Celem projektu było wzmocnienie tożsamości regionalnej, realizacja inicjatyw promujących regionalne dziedzictwo kulturowe oraz innowacyjne i kreatywne podejście do eksponowania wartości regionalnych poprzez organizację warsztatów artystycznych dla młodzieży i dorosłych z zakresu folkloru tanecznego i muzycznego Lachów Sądeckich. W zakres zadania włączono także nowoczesną sesję fotograficzną pn. „Nie wstydź się folkloru. Kultura jest okej” oraz  publikację katalogu ze zdjęciami z sesji.
»

30 kilometr. Przestrzeń dla sztuki

PROJEKT ZREALIZOWANY. Wieloletnie obserwacje kondycji kultury w miejscowościach leżących niedaleko dużych i ważnych ośrodków kulturalnych – jak Kraków na przykład, wskazują, że paradoksalnie niedalekie do nich odległości nie wpływają na łatwą dostępność edukacji w zakresie sztuki wizualnej, szczególnie tej opartej o nowoczesne media lub zaawansowanej konceptualnie. To zdanie irytuje i podejrzewam, że większość z czytelników nie ma już ochoty poznać tego tekstu. Bo właściwie kogo to obchodzi?  »