Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Mała Ziemia Myślenicka – informacja dla Poleczki, Krakowiaczka, Mazurka

Szanowni Państwo,

Sytuacja epidemiologiczna naszego kraju wywołała sporo zamieszania w działalności zespołów ludowych. Nasze plany z początku roku 2020 o przeniesieniu grup we wrześniu ubiegłego roku nie zostały zrealizowane i odroczone do stycznia lub września 2021.

1. Podział na grupy i harmonogram pracy zespołu

Po bardzo intensywnych pracach nad nową organizacją zajęć dla najmłodszych grup informujemy, że od tego roku kalendarzowego wszystkie grupy: Poleczka, Krakowiaczek, Mazurek, Kujawiak, Obertasy przechodzą do wyższych grup. Tym samym Poleczka to już Krakowiaczek, Krakowiaczek to Mazurek, Mazurek to Kujawiak, Kujawiak to Obertasy a  Obertasy to Balet.

Zajęcia dla ww grup rozpoczną się w następujących terminach:

  • Balet od 08.01.2021
  • Obertasy od 11.01.2021
  • Krakowiaczek od 19.01.2021
  • Mazurek i Kujawiak od 21.01.2021

2. Oświadczenie COVID uczestnika zajęć ZM

Każdy pełnoletni członek zespołu lub rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego członka Zespołu, który chce wziąć udział w stacjonarnych zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka” zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia i przekazania go instruktorowi na pierwszych zajęciach.

3.  Regulacje sanitarne obowiązujące w MOKiS Myślenice – rozdział IV i VI

Najważniejsze zasady:

  • Wszystkie zajęcia odbywają się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.
  • Wejście do budynku i wyjście drzwiami głównymi.
  • Obowiązkowa osłona ust i nosa przez instruktorów w trakcie i pomiędzy zajęciami.
  • Obowiązkowa osłona ust i nosa przez uczestników (poza zajęciami).
  • Dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku.
  • Dezynfekcja/mycie rąk po zakończeniu zajęć.

4. Formularz danych osobowych

Rodzice i opiekunowie niepełnoletnich członków Zespołu, którzy jeszcze nie wypełnili formularza bardzo prosimy o uzupełnienie go on-line(nie ma konieczności wydruku). Zebrane dane pomogą usprawnić różne kwestie organizacyjne, w tym również publikowanie informacji o płatnościach. Oczywiście wszystkie działania będą prowadzone w sposób zgodny z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.