Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Oświadczenie COVID dla uczestników zajęć

Każdy pełnoletni członek zespołu lub rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego członka Zespołu, który chce wziąć udział w stacjonarnych zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka” zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia i przekazania go instruktorowi na pierwszych zajęciach.

Oświadczenie COVID uczestnika zajęć ZM

Regulacje sanitarne obowiązujące w MOKiS Myślenice – rozdział IV i VI

Najważniejsze zasady zajęć ZM:

  • Wszystkie zajęcia odbywają się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.
  • Wejście do budynku i wyjście drzwiami głównymi.
  • Obowiązkowa osłona ust i nosa przez instruktorów w trakcie i pomiędzy zajęciami.
  • Obowiązkowa osłona ust i nosa przez uczestników (poza zajęciami).
  • Dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku.
  • Dezynfekcja/mycie rąk po zakończeniu zajęć.