Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Zebranie dla Rodziców

Szanowni Państwo,

Dyrekcja i instruktorzy ZPiT Ziemia Myślenicka  zapraszają na zebranie organizacyjne dla Rodziców dzieci z grup Poleczka, Krakowiaczek, Kujawiak i Obertasy  dnia 20 marca (śr) br. o godz. 18.00

Zebranie będzie poświęcone m.in.:

  • przedstawieniu planu pracy artystycznej na najbliższe miesiące
  • omówienie koncertu wiosennego i koncertów wakacyjnych na Festiwalu
  • omówienie zmian w odpłatności czesnego
  • przedstawienie planu pracy na rok szkolny 2019/2020
  • omówienie zmian organizacyjnych dotyczących „przejścia grup” 2019/2020
  • nabór dzieci na 2019/2020
  • wolne wnioski, pytania, uwagi, sugestie

Bardzo proszę o obecność co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego.

Miejsce: OSP Śródmieście, ul. Kościuszki 16, sala muzyczna IIIp.

Podsumowanie zebrania z Rodzicami z dn 20.03.2019