Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

EtnoPolska. Edycja 2022.

Myślenickie Towarzystwo Kultury i prowadzony przez niego Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 59 000 zł na zakup strojów ludowych Lachów od Myślenic oraz Mieszczan myślenickich od Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska Edycja 2022. To największa tego typu dotacja finansowa w 10- letniej historii Myślenickiego Towarzystwa Kultury oraz 35-letniej historii ZPiT „Ziemia Myślenicka”

Myślenickie Towarzystwo Kultury od 10 lat prowadzi edukację zarówno muzyczną jak i taneczną w różnych grupach wiekowych (od 6 do 73 lat). Nasze działanie jest formą rozszerzenia bazy kostiumowej Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” o stroje ludowe charakterystyczne dla naszego!, myślenickiego regionu, a co za tym idzie kolejna artystyczna propozycja Zespołu. Nadarza się ku temu niezwykła okazja Jubileusz 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” oraz 680-lecie lokacji Myślenic to najlepszy moment na zaprezentowanie szerokiej publiczności naszych dokonań na tym polu. Tradycja ludowa i kulturowa to coś co utrzymuje Naród w jedności, coś co każdy obywatel powinien znać i odczuć. Poznanie tradycyjnych strojów, obrzędów oraz tańców i pieśni regionu myślenickiego to doskonały klej dla utrzymania lokalnej solidarności i patriotyzmu a co za tym idzie utrzymanie tożsamości narodowej. mówi Karolina Druzgała-Pawlak dyrektor artystyczna Zespołu.

Przynależność buduje naszą własną odrębną kulturę regionu Myślenickiego tak bardzo ciekawego i skomplikowanego zarazem poprzez swoje geograficzne położenie. Zadanie to ma na celu włączenie bezpośrednich i pośrednich uczestników programu w świadome poszukiwanie i odkrywanie własnej tożsamości regionalnej. Myślenice leżą 30 km na południe od Krakowa, nad rzeką Rabą, pomiędzy wzgórzami Dalin,Chełm oraz Uklejna. Nasze położenie to połączenie różnych temperamentów i tradycji. Od południa region zamieszkiwała grupa etniczna zwana Kliszczakami, od północy Krakowiacy, a na naszym terenie? No właśnie! Dlatego tym bardziej poszukiwanie i odkrycie naszej tożsamości lokalnej i upowszechnienie wiedzy na jej temat jest ważnym elementem dla społeczności. Myślenickie Towarzystwo Kultury wraz z prowadzonym przez siebie Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” zrekonstruuje tradycję mieszczańską oraz lachowską z terenu Myślenic – mówi Tomasz Pawlak dyrektor organizacyjny Zespołu

Poprzez rozbudowę bazy kostiumowej,a co za tym idzie programu Zespołu, zadanie bezpośrednio wpływa na organizację czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Aktywność artystyczna tak dużej grupy uczestników (ok 200 członków Zespołu) rozwiązuje problemy związane z utrudnionym dostępem do bardzo dobrej jakościowo oferty pozaszkolnej z zakresu edukacji artystycznej. Udział w tym zadaniu to,oprócz aktywnej organizacji czasu wolnego dzieci,młodzieży oraz dorosłych, także promocja wartości obywatelski oraz promocja spuścizny narodowej zarówno wśród uczestników tego zadania, jak i jego odbiorców – Kamil Kozieł – zastępca dyrektora organizacyjnego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022

Skip to content