Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Uniwerstyet Trzeciego Wieku

W październiku 2011 roku ruszył pierwszy rok nauki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Myślenicach. W mieście powstał nowy ruch na rzecz edukacji, kształcenia i animacji życia osób starszych. To pierwsza taka inicjatywa na terenie Powiatu Myślenickiego. W chwili obecnej na uczelni studiuje w sumie ponad 100 seniorów.  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach powstał z inicjatywy samych seniorów. Opiekę merytoryczną nad UTW sprawuje Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, patronat naukowy: prof. Michał Śliwa, natomiast opiekunem naukowym jest dr Antonina Sebesta z instytutu filozofii i socjologii UP.

Decyzją Zarządu Myślenickiego Towarzystwa Kultury i za zgodą grupy inicjatywnej Uniwersytetu podjęto decyzję o przyłączeniu UTW do struktur Towarzystwa. Wypracowano wspólny schemat działania i ruszyły pierwsze zajęcia. W chwili obecnej z imieniu Towarzystwa Kultury Uniwersytetem zarządza 9 osobowy Zarząd. Studenci uczestniczą w czterosemestrowym cyklu kształcenia( 2 lata )

Studenci Uniwersytetu uczestniczą w następujących zajęciach:  informatycznych (podstawowa obsługa komputera), językowych (angielski i niemiecki, francuski), psychologicznych (jak dobrze opiekować się wnukiem, trening asertywności, trening pamięci, ruchowych (aerobik w basenie), wykładach naukowych, spotkaniach integracyjnych i warsztatach umiejętności praktycznych (gotowanie, projektowanie, itp.).

Dyżury Zarządu Uniwersytetu odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 15.30 w siedzibie Myślenickiego Towarzystwa Kultury, Galeria 30 kilometr, ul. Rynek 27

Regulamin działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach

Kontakt: Halina Kaczmarczyk: 601-388-434

aktualny_plan_nauczaniakomunikaty_zarzadu_UTW

utw_1 utw_2 utw_3

zobacz więcej zdjęć UTW >>>

 znajdz_nas_na_fb