Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Myślenicka Grupa Literacka Tilia

Myślenicka Grupa Literacka Tlila powstała w murach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach 13 września 2002 roku z inicjatywy Teresy Nalepy – dyrektor biblioteki oraz poetów: Piotra Oprzędka, Piotra Ślusarczyka i Macieja Skowronka. Pierwszy skład grupy tworzyli: Piotr Oprzędek, Piotr Ślusarczyk, Maciej Skowronek, Inga Malina, Antonina Sebesta, Jadwiga Malina, Marta Żarska,
Danuta Kaczmarek–Nowacka, Jolanta Szymska Wiercioch, Krzysztof Noga. W kolejnych latach dołączyli do nas Justyna Trembecka, Sławomir Hapoński, Elżbieta Guśpiel, Aneta Żądło – Michalak. Na działalność grupy składają się przede wszystkim  spotkania autorskie i wieczory poezji organizowane na terenie miasta Myślenice, ale  także innych miejscowości na terenie województwa małopolskiego oraz wszelkiego rodzaju działania mające na celu propagowanie i przybliżanie dzieciom, młodzieży i całemu społeczeństwu poezji.


Na początku swej działalności „TILIA” związana była głównie z Myślenickim  Ośrodkiem Kultury. W 2003 roku wzięła udział w Festiwalu Kultury Lokalnej „NASI”,  podczas którego zaprezentowała publiczności, wraz z zespołem „NORO LIM”, spektakl poetycko – muzyczny „W poszukiwaniu utraconego Boga”. We wrześniu tegoż roku grupa obchodziła w murach MOK-u swoje pierwsze urodziny, a następnie już w grudniu  odbyła się tam promocja pierwszego almanachu „NOVO”. Począwszy od czerwca 2003 roku rozpoczęła się bliska współpraca „TILI” z Muzeum Regionalnym „Dom Grecki”, która trwa do dziś. Zorganizowano wspólnie prawie trzydzieści spotkań z poezją. Pierwsze z nich odbyło się w czerwcu 2003 roku pod hasłem „Myśleniczan wiersz własny”. Od tego czasu rokrocznie przygotowywane są wraz  z pracownikami muzeum dwa spotkania poetyckie.

– Latem, spotkania początkowo pod nazwą „Myślenicki Plener Poetycki” szybko  przyjęły miano „Nocy Świętojańskiej”. Brali w nich udział nie tylko lokalni poeci, ale tak- że ludzie pióra z całej małopolski. Gośćmi „Tilii” byli członkowie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Związku Literatów Polskich m.in. Józef Baran, Adam Ziemianin, Emil Biela,  Aneta Kielan, Magdalena Węgrzynowicz–Plichta i całe grono zaprzyjaźnionych krakowskich poetów.

– Jesienią odbywają się w murach „Domu Greckiego”, począwszy od 2004 roku „Zaduszki Poetyckie”, początkowo nazywane „Myślenicką Nocą Poetów”. Tematycznie  związane ze Świętem Zmarłych. Także na te spotkania zapraszani są goście specjalni. Dotychczas byli to m.in. ks. Marcin Godawa, Irena Kaczmarczyk, Maciej Naglicki, ks. Eligiusz Dymowski. Ponadto w Muzeum odbyło się kilka indywidualnych wieczorów poetyckich: Piotra Oprzędka, Justyny Trembeckiej, Ingi Maliny, Elżbiety Guśpiel i Jadwigi Maliny. Członkowie Grupy brali także udział w innych uroczystościach organizowanych przez muzeum. Podczas wystawy „Świat (Poema naiwne) Czesława Miłosza” odbył się końcem  września 2011r. wieczór poetycki „Słowami Miłosza”, podczas którego członkowie „TILII” prezentowali swoje ulubione wiersze Noblisty. Podobnie w listopadzie 2011 r.,  w czasie obchodów Święta Niepodległości, zaprezentowali wiersze myślenickiego bohatera i poety – legionisty Rajmunda Bergela. Ale aktywność Myślenickiej Grupy Literackiej „TILIA” nie ogranicza się tylko do murów „Domu Greckiego”. Członkowie grupy są obecni również w innych miejscach Myślenic, między innymi: w kawiarni „U Jędrusia” (tam odbył się nasz pierwszy bardzo kameralny wieczorek), w Domu Katolickim im. ks. Prałata Józefa Bylicy, gdzie miał miejsce cykl indywidualnych spotkań, w Salonie Poezji Leszka Pniaczka wiersze członków „TILII” czytali aktorzy Amatorskiego Teatru im. Karola Wojtyły.

Ponadto „TILIA” angażuje się w działania poza samym miastem. Od 2005 roku uczestniczy w organizacji wraz z Urzędem Gminy w Pcimiu i Gminnym Ośrodkiem Kultury cykliczne wieczory „Jesień jak poezja”. Wiersze członków czytane były także w Sieprawiu podczas misterium poetycko – muzycznego z okazji 25-lecia pontyfikatu Papieża  JP II, na zamku w Niepołomicach z okazji wejścia Polski do UE (2004), na terenie Krakowa – w Śródmiejskim Ośrodku Kultury podczas promocji almanachu ARCHIPELAG (2005) oraz w DKP będąc gościem Krakowskiej Konfraterni Poetów. Od wielu lat „TILIA”  jest obecna w Bronowicach na organizowanym tam cyklicznie przez Mydlnicki Dom Kultury „Bronowickim Karnawale Literackim”.  Przedstawiciele Grupy byli zapraszani do szkół na terenie powiatu na spotkania z uczniami w Stróży, Krzczonowie, Trzebuni oraz w Gimnazjum w Pcimiu i Gimnazjum nr.3 w Myślenicach. Członkowie „TILII” pracują, jako jurorzy w konkursach organizowanych na terenie Powiatu m.in. Konkursie Jednego  Wiersza o „Myślenicki Laur” w Muzeum Regionalnym, konkursie „Młody Poeta” im. Elżbiety Guśpiel w Pcimiu, konkursie na wiersz patriotyczny przy Gimnazjum nr.3 w Myślenicach, konkursie recytatorskim w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu oraz Konkursie Poezji Śpiewanej organizowanym przez Gimnazjum nr.1 w Myślenicach. Od 2011 Grupa wchodzi w skład Myślenickiego Towarzystwa Kultury.

tilia_1 tilia_2 tilia_3

znajdz_nas_na_fb