Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Myślenickie Towarzystwo Historyczne

Myślenickie Towarzystwo Historyczne, działa w ramach Myślenickiego Towarzystwa Kultury. Celem MTH jest popularyzacja historii w jej lokalnym wymiarze. Badacze chcą uniknąć odwołań do bieżącej polityki, a koncentrować się na odkrywaniu nowych obszarów zainteresowania. W ten sposób chcą wzbudzić w lokalnym społeczeństwie poczucie identyfikacji i tożsamości z regionem.Formuła działania ma być innowacyjna, wykorzystująca dostępne formy multimedialne, happeningowe, itp. Historia nie ma być równoznaczna z nudną książką, a z jej autentycznym przeżywaniem np. podczas wypraw „klubu młodych odkrywców”, wirtualnych spacerów, wypraw terenowych, itp. Szefem sekcji jest Marek Stoszek, który wespół z członkami MTH kreuje program tej części działalności Myślenickiego Towarzystwa Kultury.

Na co dzień Myślenickie Towarzystwa Historyczne współpracuje m.in. z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, na którym prowadzi regularne seminaria historyczne. Ponadto członkowie MTH udzielają się w Stowarzyszeniu Wspólnota Myślenice,  Polskim Towarzystwie Historycznym i wielu innych. Historycy realizują szereg programów edukacyjnych. Stałym partnerem tych działań jest Muzeum Regionalne Dom Grecki, które dzięki swoim możliwościom i doświadczeniu wspiera ruch historyczny na terenie Gminy Myślenice. Członkowie Myślenickiego Towarzystwa Historycznego pracują obecnie nad wydaniem rocznika, który będzie udokumentowaniem działalności, a jednocześnie formą prezentacji esejów historycznych na temat I wojny światowej.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zasadniczy zakres działania określono w następujących celach:

 • propagowanie historii ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej historii ziemi myślenickiej i okolic;
 • zagospodarowanie i ochrona dóbr materialnych i artefaktów dotyczących lokalnej historii,
 • relacji i przekazów;
 • ochrona dziedzictwa kulturowo – historycznego regionu;
 • tworzenie ekspozycji oraz szlaków i ścieżek edukacyjnych, ukazujących walory historyczne regionu;
 • rozwijanie turystyki kulturowej, opartej na tych walorach;
 • współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi;
 • kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży poprzez edukację historyczną;
 • organizowanie okolicznościowych imprez, odczytów, prelekcji, pokazów itp. w czasie przypadających danym czasie rocznic związanych z wydarzeniami historycznymi;
 • aktywizacja i wspieranie działań władz lokalnych, innych organizacji oraz osób indywidualnych w celu intensyfikacji działań na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa, śladów i pamiątek historii, a także zachowania pamięci o wydarzeniach historycznych;
 • propagowanie i promocja wszelkich inicjatyw, wystaw oraz imprez o charakterze historycznym; organizacja konferencji dotyczących historii ziemi myślenickiej i okolic; działalność wydawnicza; współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu.

Spotkania MTH odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 19.00 do 21.00 w siedzibie Myślenickiego Towarzystwa Kultury Galeria 30 kilometr, ul. Rynek 27, 32-400 Myślenice

Kontakt: Marek Stoszek: 796-119-630, e-mail: stomar68@o2.pl

Regulamin organizacyjny sekcji Myślenickie Towarzystwo Historyczne

mth_1 mth_2 mth_3

znajdz_nas_na_fb