Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Zarząd Myślenickiego Towarzystwa Kultury

 Piotr Szewczykprezes

Pracownik samorządowy. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, student Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tancerz Zespołu „Ziemia Myślenicka”. Nauczyciel wielokulturowości i zarządzania w turystyce. Zajmuje się pisaniem programów grantowych oraz zarządzaniem projektami. Organizuje wyjazdy zagraniczne i trasy koncertowe różnych grup artystycznych. Absolwent studium choreograficznego w klasie prof. Anatola Kocyłowskiego. Twórca i założyciel Myślenickiego Towarzystwa Kultury. Zajmuje się  m.in. prawami człowieka (Absolwent Samorządowej Szkoły Praw Człowieka).

Do głównych zadań Prezesa Towarzystwa należy:

 • Kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa
 • Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
 • Przewodniczenie Zarządowi.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminu pracy Zarządu określonego przez Zarząd Towarzystwa stosowną uchwałą.
 • Prezes jest odpowiedzialny za swe działania przed Walnym Zebraniem.

 

Kamil Kozieł – sekretarz

Pracownik administracyjny w prywatnym przedsiębiorstwie doradczo-szkoleniowym. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Krakowie. Student na Uniwersytecie Pedagogicznym. Tancerz w Zespole „Ziemia Myślenicka” od 2004 roku . Od 2008 roku zajmuje się magazynem strojów. W Zarządzie Towarzystwa pełni funkcję sekretarza w randze viceprezesa. Odpowiada za sprawy organizacyjne i formalno-prawne działalności Stowarzyszenia.

Do głównych zadań Sekretarza Towarzystwa należy:

 • Kierowanie Towarzystwem podczas nieobecności Prezesa.
 • Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz podczas nieobecności Prezesa.
 • Przewodniczenie Zarządowi podczas nieobecności Prezesa.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminu pracy Zarządu określonego przez Zarząd Towarzystwa stosowną uchwałą.

 

Elżbieta Węgrzyn – skarbnik

Dyplomowany księgowy. Pracuje w biurze rachunkowym. Zajmuje się rozliczaniem prowadzonej działalności gospodarczej. Jest chórzystką w Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Jest jedną z pięciu osób – pierwszych założycieli Myślenickiego Towarzystwa Kultury. W Stowarzyszeniu odpowiada za sprawy finansowe.

Do głównych zadań Skarbnika Towarzystwa należy:

 • W porozumieniu z Prezesem kierowanie gospodarką finansową Towarzystwa.
 • Razem z Prezesem, składanie w imieniu Towarzystwa oświadczenia woli w sprawach finansowych.
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminu pracy Zarządu określonego przez Zarząd Towarzystwa stosowną uchwałą.

 

Karolina Druzgała-Pawlak – członek Zarządu ds. ZPiT

Ukończyła z wyróżnieniem studium choreograficzne w klasie u prof. Anatola Kocyłowskiego. Jest tancerką, instruktorem tańca i choreografem wychowanym w Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach (Chiny, Indie, Kanada, Turcja, etc.) Ekspert i juror w zakresie tańców ludowych. Autorka nagradzanych w kraju i zagranicą choreografii ludowych.

 

Jan Ślósarz – członek Zarządu ds. etyki

Związany jest z Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” od momentu powstania grupy w latach 80 XX wieku. Jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji społecznych: regionalnych i krajowych. W Stowarzyszeniu odpowiada za sprawy etyczne, komisję dyscyplinarną, komisję socjalną oraz zespół ds. rozwiązywania konfliktów. Ze względu na ogromne doświadczenie i szacunek jest nazywanym potocznie „mężem stanu” Zespołu „Ziemia Myślenicka”.

 

 

Myślenickie Towarzystwo Kultury

ul. Kościuszki 16, 32-400 Myślenice
e-mail: towarzystwokultury@gmail.com
tel. 501193415
dyżury: w każdy poniedziałek od 19.00 do 20.00 w siedzibie Zarządu
Wyświetl większą mapę