Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Edukacja – Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku  to placówka dydaktyczna dla osób w podeszłym wieku. Celem działania jest poprawa jakości życia osób starszych. Celem działalności uczelni jest aktywizacja ludzi starszych, a także „wykorzystanie potencjału osób starszych na rynku pracy – wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego, dla rozwoju gospodarczego i społecznego”. Starsze pokolenia, przeżywające swoją młodość w czasach wojny i tuż po niej, często miało wybór nauka czy obrona i odbudowa Ojczyzny i przeważnie decydowało się na to drugie. Tacy ludzie mają psychologiczne braki w potrzebach samorozwoju, kształcenia się, zdobywania nowych umiejętności. Jeśli uświadomią je sobie i zechcą nadrobić, UTW dają im tę szansę.

Myślenicka Uczelnia jest dla seniorów także miejscem spotkań z podobnymi do nich osobami, które muszą stawiać czoła wielu problemom w tym jednemu, głównemu – problemowi braku akceptacji ze strony młodych. Poza tym, po latach wychowywania dzieci i współuczestnictwie w wychowywaniu wnuków, niekiedy utracie współmałżonka i znajomych, nadmiar czasu może być bardzo szkodliwy. W takim przypadku nowa pasja staje się balsamem dla zbolałej duszy, pozwala ponownie otworzyć się na świat i zaakceptować go takim, jakim się stał się bez bliskich ludzi.

UTW_MTK

Wielu seniorów jest wciąż sprawnych, nie znosi bezczynnego siedzenia w czterech ścianach, potrzebuje pretekstu do wyjścia z domu. Jedną z form aktywizacji starszych ludzi jest właśnie uniwersytety trzeciego wieku, który stwarza możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwia nawiązywanie przyjaźni, zapewnia możliwość dbania o kondycję fizyczną.

Formuła działalności

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach został ukształtowany na podstawie modelu mieszanego brytyjsk0-francuskiego. W praktyce oznacza to, że praca na UTW opiera się na  samokształceniu i samopomocy seniorów ze wsparciem merytorycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Oferta programowa

wykłady, seminaria, konwersatoria
lektoraty języków obcych
sekcje lub koła zainteresowań
kluby i zespoły tematyczne
warsztaty artystyczne
zajęcia ruchowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne
imprezy kulturalne, turystyczne i okolicznościowe
kursy, szkolenia, poradnictwo
zajęcia wakacyjne: wyjazdy, wczasy, rekreacja seniorów podczas lata.

ZOBACZ OFERTĘ PROGRAMOWĄ UTW >>>

Skip to content