Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Kilka słów wstępu

Myślenickie Towarzystwo Kultury zostało ustanowione z inicjatywy Miasta i Gminy Myślenice oraz grupy założycieli – niezależnych twórców i animatorów kultury. Towarzystwo jest dobrem powszechnym wszystkich mieszkańców Gminy Myślenice i działa w celu popularyzacji polskiej kultury i tradycji. Towarzystwo ma charakter miejski i jest artystyczną reprezentacją całego regionu Myślenic.Działalność inspirowana i wspierana przez Miasto i Gminę Myślenice ma być wyrazem szczególnego umiłowania dla kultury, jako procesu towarzyszącego człowiekowi przez całe życie. Działania Towarzystwa opierają się na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu kultury, tradycji, nowoczesności i wartości narodowych.

Aktualności

Stroje SPISKIE od Fundacji Lotos.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 20 000 zł z Fundacji Lotos – Myślenickie Towarzystwo Kultury wraz z prowadzonym przez siebie Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” zakupiło 10 kompletów strojów ludowych z regionu SPISKIEGO! Dziękujemy za wsparcie! 

EtnoPolska. Edycja 2022.

Myślenickie Towarzystwo Kultury i prowadzony przez niego Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 59 000 zł na zakup strojów ludowych Lachów od Myślenic oraz Mieszczan myślenickich od Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska Edycja 2022. To największa tego typu dotacja finansowa w 10- letniej historii Myślenickiego Towarzystwa Kultury oraz 35-letniej historii ZPiT „Ziemia Myślenicka”

My-Myślenice-My-Małopolska

Szanowni Państwo, Odkrywanie własnej tożsamości i świadomość tego, że jesteśmy wyjątkowi, że jest coś co nas wyróżnia, podnosi wartość każdego z nas. Nie inaczej jest z tożsamością lokalną. Określenie jej dokonuje się poprzez ludzi i ich historie. Chcemy dopisać kolejny, do tej pory pomijany, rozdział lokalnej historii. Zaprezentować nieznany folklor ziemi myślenickiej, którego wartość dla naszej myślenickiej społeczności jest nie do przecenienia. Stworzenie choreografii do Suity Pieśni i Tańców regionu Myślenickiego poprzedzonej szeregiem warsztatów regionalnych z tańców, pieśni i muzyki – to podkreślenie przynależności do grupy Lachów od Myślenic i Mieszczan myślenickich. Dzięki systemowemu podejściu do tych kwestii oferujemy zorganizowane formy aktywności o wysokim współczynniku jakości i możliwości realizacyjnych. Proponowane przez nas zadanie jest formą uzupełniającą – rozszerzającą działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” – Tomasz Pawlak

Termin realizacji zadania: 2022-03-21 do 2022-06-01

Patronat honorowy: Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Nabór do grup dziecięcych w roku artystycznym 2021/2022

Ziemia Myślenicka dla najmłodszych…

Ruszają zapisy do Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” – jednego z najliczniejszych zespołów pieśni i tańca w naszym kraju. W pierwszej kolejności Zespół zaprasza do współpracy najmłodszych, ale już niebawem rozpocznie się także nabór dla starszych. Rozpocznij swoją przygodę z folklorem – to sposób nie tylko na fantastyczny czas, ale przede wszystkim nowe znajomości, umiejętności i udział w twórczym życiu własnego regionu.

Kto i kiedy może się zapisać? 

Do grup dziecięcych podczas tegorocznego naboru zapisać się mogą dzieci w wieku 6 lat.

»

Skip to content