Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Folklor bez granic. Małopolska jest trendy

PROJEKT ZREALIZOWANY. Głównym celem tego działania był udział Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy Myślenice – Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” w Międzynarodowym Festiwalu Tydzień Kultury Beskidzkiej i cykl 10 koncertów, spotkań i warsztatów promocyjnych regionów Małopolski. Ponadto zrealizowaliśmy działania z zakresu prezentacji dorobku małopolskiej kultury ludowej i udział polskich twórców w kluczowym międzynarodowym przedsięwzięciu artystycznym o charakterze i zasięgu międzynarodowym.

Projekt miał na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku małopolskiego dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej oraz budowanie marki „Małopolski”. Poprzez prezentacje sceniczne oraz kolportaż materiałów promocyjnych (własne wydawnictwa w ramach projektu) na temat kultury etnicznej i walorów turystycznych małopolski przybliżyliśmy kilkuset artystom z całego świata Województwo Małopolskie.

Opis przedsięwzięcia

TKB to największa w kraju i jedna z największych imprez folklorystycznych w świecie. Ponad 100 zespołów pieśni i tańca z ok. 30 państw na różnych kontynentach, 4 tysiące tancerzy, śpiewaków i muzyków, ponad 50 kilkogodzinnych wieczornych koncertów na dużych plenerowych estradach, odbywających się równocześnie w kilku miejscowościach przez kolejnych 9 dni. Część zespołów uczestniczy w dwóch imprezach konkursowych: Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu i Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych. Wiele imprez towarzyszących, takich jak przedpołudniowe koncerty kapel, uliczne korowody, wystawy, kiermasze i Targi Sztuki Ludowej w Żywcu. Organizatorami TKB są: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, samorządy Wisły, Szczyrku, Żywca, Makowa Podhalańskiego, Oświęcimia, Istebnej i Ujsół oraz Koło Miejscowe PZKO w Jabłonkowie

W ramach udziału Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” w tym przedsięwzięciu podjęliśmy próbę organizacji prezentacji scenicznych (max do 40 minut) oraz warsztatów tańców regionalnych z małopolski. Ponadto w trakcie każdej z naszych prezentacji rozdawaliśmy,  przede wszystkim zagranicznym gościom, publikację na temat kultury etnicznej i walorów turystycznych województwa Małopolskiego. Publikacja została opracowana przez Natalię Nowacką doktorantkę Akademii Sztuk Pięknych współpracującą z naszym Towarzystwem. Ponadto na głównej scenie TKB w Wiśle odbyła się premiera widowiska tanecznego inspirowanego folklorem ziemi sądeckiej. 20 minutowa suita została pierwszy raz publicznie wystawiana na scenie. Premiera była poprzedzona cyklem warsztatów z udziałem tancerzy muzyków i wokalistów z Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Cykl warsztatów przybliżył grupie blisko 60 osób (młodzież i dorośli) bogactwo i zróżnicowanie dziedzictwa kulturowego małopolski wzmacniając jednocześnie tożsamość regionalną. W ten sposób promowaliśmy  lokalne tradycje, dziedzictwo kulturowe małopolski, święta i zwyczaje.

Suita pieśni i tańców Lachów Sądeckich

Suita pieśni i tańców Lachów Sądeckich

projekt zrealizowany w partnerstwie z Województwem Małopolskim 
wojewodztwo_malopolskie