Myślenickie Towarzystwo Kultury, ul.Rynek 27 (III piętro), 32-400 Myślenice

Nie wstydź się kultury! Małopolski folklor: możesz być dumny!

PROJEKT ZREALIZOWANY. Celem projektu było wzmocnienie tożsamości regionalnej, realizacja inicjatyw promujących regionalne dziedzictwo kulturowe oraz innowacyjne i kreatywne podejście do eksponowania wartości regionalnych poprzez organizację warsztatów artystycznych dla młodzieży i dorosłych z zakresu folkloru tanecznego i muzycznego Lachów Sądeckich. W zakres zadania włączono także nowoczesną sesję fotograficzną pn. „Nie wstydź się folkloru. Kultura jest okej” oraz  publikację katalogu ze zdjęciami z sesji.

W ramach realizacji programu: „Nie wstydź się kultury: Małopolski folklor możesz być dumny” zostały zrealizowane następujące świadczenia promocyjne na rzecz Województwa Małopolskiego:

1/ wydruk katalogu promocyjnego z logo Województwa Małopolskiego i informacją: „Partnerem wydawnictwa jest Województwo Małopolskie”.

Nakład: 1 000 sztuk (10 stron)
Treść: głównie zdjęcia Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” prezentujące różne stroje ludowe z Małopolski oraz prace sceniczną Zespołu od kulis.
Kolportaż: krajowe i zagraniczne festiwale artystyczne (folklorystyczne), inne imprezy o charakterze kulturalnym.
karta_1 karta_1_1
karta_2 karta_2_2
karta_3 karta_3_3

karta_4

karta_4_4

2/ Umieszczenie logotypu Województwa Małopolskiego w sali baletowej Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” podczas organizacji warsztatów artystycznych dla młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Myślenice.

Podczas warsztatów artystycznych, w których uczestniczyło 30 osób na sali baletowej w siedzibie Zespołu znajdowały się wydrukowane logotypy Województwa Małopolskiego. Ponadto uczestnicy warsztatów (5 spotkań) zostali poinformowani o partnerstwie Województwa.

warsztaty_1

warsztaty_2

3/ Informację słowna podczas 4 spektakli folklorystycznych z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” w miesiącu listopadzie 2011.

Podczas czterech spektakli z udziałem blisko 1500 osób publiczności w ramach Festiwalu Myślenicka Jesień Folklorystyczna oraz dorocznych galowych koncertów udzielono wskazań, że partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie. Koncerty odbyły się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu w miesiącu listopad 2011. W ramach tych wydarzeń wydano stosowne publikację, w których zawarto informację o współpracy z Województwem Małopolskim.

 

4/ Zamieszczenie informacji wraz z logotypem Województwa Małopolskiego na stronach internetowych organizatora oraz innych partnerów

 info_projekt_2 info_projekt_3
 info_projekt_4 info_projekt_5

5/ Zamieszczenie informacji na temat wsparcia Województwa Małopolskiego w informacjach prasowych na  temat przedsięwzięcia. 

Informację na temat wsparcia naszego programu pojawiły się w następujących tytułach prasowych: GAZETA MYŚLENICKA, GONIEC MYŚLENICKI, GŁOS MYŚLENICKI oraz w DZIENNIKU POLSKIM (kronika Myślenicka)

tekst_1
 tekst_2

 

6/ Wydruk katalogu z programem koncertowym w tym informacją o premierowych numerach i logotypem Województwa Małopolskiego

program koncertu: w nakładzie 600 sztuk

zaproszenie na koncert: w nakładzie 300 sztuk

program koncertu (okładka)

okladka_1

program koncertu (środek)
z logotypem i informacją o partnerstwie

okladka_2

7/ Wydruk zaproszeń na koncert (podsumowanie realizacji zadania) wraz z logotypem Województwa Małopolskiego. 

zapr_1
zapr_2

8/ koszulki promocyjne z informacją o wsparciu Województwa Małopolskiego 

koszulka_1 koszulka_2

9/ Opracowanie wiązanki pieśni i tańców Lachów Sądeckich i ich prezentacja na scenie.

Prezentacja mi premiera odbyła się w ramach dorocznych galowych koncertów Zespołu. Koncerty i choreografię obejrzało ponad 1100 osób na widowni.

prasa_1

prasa_2

prasa_3